Tillbyggnad F

Tillbyggnad av befintlig tvåplansvilla i södra Mariehamn. Tillbyggnaden innehåller en ny bostad samt kompletterande utrymmen till den befintliga bostaden.

Tillbyggnad F
Situationsplan

Utmaningen var att lösa utbyggnaden så att den harmonierar med omgivningen samt behovet. Resultatet blev en bostadslänga med samma formspråk som den befintliga byggnaden och en lägre anslutande byggnadskropp mellan dem. De nya byggnadskropparna förstärker tomtens karaktär och skapar en naturligt skyddad gård från den vältrafikerade bilvägen direkt öster om tomten.

Byggnadsarbeten inleddes under sensommaren 2013.

Illustration
Perspektiv

 

Tillbyggnad F - justeringar

Plan 1

 

sektion 1
Sektion genom lägenhetslängan.

sektion 2
Sektion genom befintligt och nytt.

Tillbyggnad F
Fasad

 

Tillbyggnad F     
Sektioner