Om oss

Porträtt, Anna och Daniel

Vi är en arkitektstudio baserad i Mariehamn, Åland. Vi välkomnar stora som små projekt. Som arkitekter arbetar vi alltid ur ett konstnärligt perspektiv där vi lyfter fram potentialen i alla de projekt som vi arbetar med. Våra projekt har alltid en tydlig kopplig till platsens givna förutsättningar och kundens specifika önskemål. För oss är god arkitektur en ändamålsenlig och funktionell lösning med ett tydligt formspråk och som utstrålar tidlöshet.

Vi strävar till att återinföra den ursprungliga arkitektrollen där arkitekten medverkar i hela processen, från skiss till genomförande. Det har visat sig viktigt för att uppnå ett bra resultat och få ut allt av idén. Detta medför ett högre arkitektarvode, men det går uteslutande till att höja projektets kvalitet och gör oftast att arkitektarvodet är självfinansierat.