Tillbyggnad B

Tillbyggnad B, Vy 1

Tillbyggnad av en villa i Mariehamn. Tillbyggnaden omfattar en förstorad matdel och ett nytt allrum/mediarum. Resultatet blev två mindre tillbyggnader på varsina sidor om vardagsrummet.

Tillbyggnad B, Vy 2

Tillbyggnaderna är anpassade till husets formspråk och använder en fasadprincip som baserar sig på spaljéväggar som ofta finns på hus från samma tidsepok.

Tillbyggnad B, Plan - befintlig

I dagsläget ligger de sociala rummen i fil utan några tydliga rumsindelare.

Tillbyggnad B, Plan - ny

Resultatet blev sociala utrymmen i ett u med tydliga rumsindelare. Det nya allrummet förses med en skjutdörr så att det rummet kan delas av om flera aktiviteter sker samtidigt. Matsalen fick växa till dubbla sin storlek och förses med stora glaspartier mot trädgården. Mellan tillbyggnaderna skapas en definierad uteplats.

Tillbyggnad B

Det nya allrummet sänktes ner i marken några trappsteg under resten av våningsplanet. Detta gjorde det möjligt att behålla den befintliga taklutningen och samtidigt ge det rummet en unik atmosfär.

Tillbyggnad B, fasader