Room For Prayer

1-Interior

Första pris i en öppen internationell arkitekttävling. Tillbyggnad av ett islamistiskt center i Quincy, Massachusetts, USA. Tillbyggnaden huserar en ny bönsal med tillhörande funktioner. Den nya volymen svävar ovanför en befintlig parkeringsplats med en gångbro som ansluter den nya volymen till den befintliga byggnaden. Fasaderna är stängda mot gatan och använder sig av taklanterniner för att få in dagsljus.

site plan mosque boston
Situationsplan

architectural diagram of mosque boston
Funktionsdigram

plans of mosque boston

facade and section of mosque boston

 

exterior render of mosque boston

 

 

movement diagram of mosque boston