Periferi

facade of röldal pilgrimscenter

Pilgrimscenter i Röldal, Norge. Tävlingsförslag. Centret kompletterar en tomt med en stavkyrka från 1200-talet. Det nya centret är utformat så det underordnar sig stavkyrkan för att inte underminera dess förtjänade uppmärksamhet. Den nya volymen talar ett ärligt språk med dess enkla form och omtanke i materialval.

exterior render of röldal pilgrimscenter

plan 1 of röldal pilgrimscenter
Entréplan

pilgrimscenter röldal plan 2
Plan 2

11-site
Situationsplan

pilgrimscenter röldal section
Sektioner

 

exhibition hall render of röldal pilgrimscenter
Illustration utställningshall

areal view of röldal pilgrimscenter
Illustration område

main hall render röldal pilgrimscenter
Illustration matsal

entrance hall of röldal pilgrimscenter
Illustration entréaula

 

architectural diagram of röldal pilgrimscenter