Villa K

Siteplan

Privat villa på Kasberget i Jomala, Åland. Huset ligger högt uppe på berget med en generös utsikt över det Ålänska landskapet mot väster. Byggnaden är placerad så att tomtens karaktär bibehålls och att insynen i huset minimeras.

interior

Plan-1
Plan 1

Plan-2
Loftvåning

En liten innergård markerar entrén till huset. Funtionerna är placerade på rad och ligger vinkelräta mot utsikten. Byggnaden utnyttjar tomtens sluttning för att skapa olika nivåer. Byggnadens area är 180 m² och kommer att uppföras i lättbetong.

Section-1

Section-2

Facades

model-2

model-3