En byggnad till

Tillbyggnad S, Axo

Tillbyggnad av ett bostadshus om ca 90 m² i Mariehamn.

Tillbyggnaden innehåller de sociala funktionerna och möjliggör att hela den befintliga byggnaden kan användas för familjens privata bruk. Den nya entrén med en rymlig entréhall är placerad mellan den befintliga byggnaden/tillbyggnaden och sammankopplar de olika funktionerna.

Tillbyggnad S, Sektionen
Sektion

Tillbyggnaden är utformad som en paviljongsbyggnad som knyter an de invändiga funktionerna med den lummiga trädgården genom stora fönster som ramar in vyer och små höjdskillnader mellan ute och inne.

Tillbyggnad S, Situationsplan
Situationsplan

Tillbyggnad S, Plan 1
Plan 1

Tillbyggnad S, Diagram byggnad

Tillbyggnad S, Diagram rum

 

Tillbyggnad S, Fasader