Opportunisten

Opportunisten, Hötorget

Opportunisten, Ritningar

Tävlingsbidrag för Stockholms Stads idétävling om mobila paviljonger. Paviljongfamiljen består av 3 st identiska kilformade volymer som kan uppföras i mini-, midi- och maxiutförande.

 Opportunisten, Slottskajen

Opportunisten, Ritningar

Mini består av en modul. Midi och maxi består av 2, respektive 3 minimoduler som kan sättas ihop till olika formationer. Beroende på den kontext som paviljongen skall stå i, kan den utformas efter platsen och funktionens förutsättningar. Paviljongens fasad är uppbyggd med ett så kallat “klicksystem” som möjliggör att man kan byta ut fasaden beroende på vilken miljö i staden som den skall placeras i. Paviljongens storlek är anpassad för att lätt kunna transporteras och materialvalen gör paviljongen 100% åvervinningsbar.

Opportunisten, Smedsuddsbadet Opportunisten, Ritningar