Kvarter i kvarteret

flygfoto

Tävlingsbidrag för Badel block stadsplaneringstävling i Zagreb, Kroatien. Den nya strukturen är baserad på ett enkelt grid med utgångspunkt i den gamla spritfabriken. Genom att öppna upp kvarteret och göra det tillgängligt, kan människor använda hela kvarteret och göra det till en stad i staden. Detta skapar urbana rum där människor uppehåller sig, träffas och strosar omkring.

Volumes-diagram-1
Volymdiagram

Volumes-diagram
Volymdiagram

Diagram1
Strukturdiagram

Diagram2
Flödesdiagram

square

Byggnaderna är formade så att de skapar en illusion av en mindre skala och släpper in dagsljus till gatorna. Byggnaderna har kapats i gatuplanet för att skapa siktlinjer och mjuka upp skarpa gatuhörn där det finns orsak att lyfta fram ett bättre flöde. Den totala byggnadsytan är  65.000 m².

Siteplan
Områdesplan

Ground Level
Situationsplan

Sections
Sektioner

torg

model-1
Arbetsmodell

model-2
Arbetsmodell

model-3
Arbetsmodell